ΕΣΠΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
English (United Kingdom)Greek (Ελληνικά)German

PREPRESS

 

  1.     Διαχείριση – Επεξεργασία εικόνων.
  2.     Έμπειρο προσωπικό προτείνει λύσεις/τροποποιήσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  3.     Τροποποιήσεις αρχείων-κειμένων κατόπιν εντολής πελάτη.
  4.     In-house παραγωγή δοκιμίου.