ΕΣΠΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
English (United Kingdom)Greek (Ελληνικά)German

ΠΑΡΑΓΩΓΗ


  1.     Εκτύπωση UV Flexo έως 8χρ.
  2.     Αμφίπλευρη Εκτύπωση.
  3.     Ακύρωση κόλλας / Εκτύπωση στην κόλλα
  4.     Πλαστικοποίηση Gloss/Mat.
  5.     Χρυσοτυπία/Ασημοτυπία.
  6.     Μεταλλικές εκτυπώσεις.
  7.     Τοπικά Βερνίκια.
  8.     Double ή Triplex υλικά εύκαμπτης συσκευασίας.